Ar pornografija tikrai kenkia jūsų sveikatai? Paprašėme ekspertų pasverti

Penkios valstijos paskelbė pornografiją pavojinga visuomenės sveikatai, tačiau ji visiškai nesiremia jokiu medicinos mokslu. Klausėme ekspertų, ką jie mano.